Lá Phong Đà Lạt - Dalat Maple Garden & Hostel

    Khu du lịch Lá Phong Đà Lạt được xây dựng từ ý tưởng của chủ nhân là muốn có một “vườn địa đàng” nhỏ bên trong khu “vườn địa đàng” lớn là thành phố Đà Lạt - ý tưởng được dùng để mô tả về Đà Lạt của nhà sử học người Canada Eric T.Jenning trong tác phẩm “Đỉnh cao đế quốc”.
    Bên trong khu du lịch này trồng hơn 2.000 cây lá phong; khoảng 20.000 cây tùng bút; 500 cây anh đào; hàng trăm cây lá kim đặc hữu quý hiếm của Đà Lạt.
    Những công trình kiến trúc bên trong khu du lịch Lá Phong Đà Lạt được xây dựng hài hòa với thiên nhiên,  gắn với ý đồ xây dựng nên vườn địa đàng. Cổng quần long hội tụ, Nhà trống, Nhà mái, Nhà nấm, Suối địa đàng, Suối mơ, Địa đàng trong lòng đất, Đường hào hoa… đều gắn liền với những chuyện cổ tích và phỏng sinh học.
    Khu du lịch Lá Phong Đà Lạt góp phần làm phong phú thêm điểm đến, sản phẩm du lịch cho thành phố hoa, thành phố trong rừng Đà Lạt.